Tietosuojaseloste – Allaskate

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus edellyttää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä. Tässä selosteessa kerrotaan mihin tarkoituksiin ja miten Oy yritys Ab rekisteröidyn henkilön tietoja käyttää.

Rekisterinpitäjä

Oy Line-Ma Ab

Simolinintie 1

06100 Porvoo

0110905-9

info@allaskate.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:

Veronica Lempinen, p. +358 407633268

Leif Lempinen, p. +358 400497077

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön oikeutetun edun toteuttaminen.

 Rekisterin käyttötarkoitus

 Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään tuote- ja palvelutietojen toimittamiseen sekä asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään.

 Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 Etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 Henkilötietojen kerääminen ja tietolähteet

 Henkilötietojen saaminen on edellytys asiakasviestinnälle. Tiedot kerätään ja tallennetaan henkilöltä itseltään.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen käyttöoikeudet

 Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterinpitäjä vakuuttaa, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteriä saavat käyttää ja tehdä muutoksia vain ne henkilöt, joilla on rekisterinpitäjän myöntämät käyttöoikeudet. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen sitä edellyttää.

Henkilötietojen käsittelyn kesto

 Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjä henkilötietoja vain niin kauan kuin se tietojen käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista ja kulloinkin voimassa olevien lakien mukaisesti. Rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista, kun kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Poistettuja tietoja ei arkistoida.

Tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen viranomaisille lakiin perustuvien tiedustelujen takia.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta on tarpeellista, henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso (Privacy Shield) tai EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

  • oikeus tarkastaa omat tiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus kieltää suoramarkkinointi
  • oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Rekisteröidyn henkilön pyyntöihin vastaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt. Pyynnön vastaanottaminen saattaa edellyttää henkilöllisyyden todentamista, jotta voidaan varmistua siitä, että pyynnön esittäjä on sama henkilö kuin rekisteröity.

Kotisivujen evästeet

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä ja ajankohta. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi. Jos et salli evästeiden käyttöä, voit edelleen käyttää verkkosivustoamme, mutta kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi oikein.

Kotisivujen yhteydenottolomake

Kun tallennat ja lähetät nimi- ja yhteystietosi yhteydenottolomakkeen avulla, keräämme yhteydenottolomakkeessa  olevat tiedot sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.